گيشه در اولين جشنواره وب اولين جشنواره وب در تاريخ 7 الی 11 آذر ماه در سالن ميلاد محل دائمی نمايشگاه ها برگزار شد. با در نظر گرفتن برگزاری جشنواره برای اولين بار و تبليغات اندک استقبال از نمايشگاه قابل قبول بود.(البته به غير از روز دوم!) همکاران گيشه در نمايشگاه محل غرفه سايت گيشه - 30 ساعت قبل از شروع نمايشگاه غرفه ها کمی دير تر از زمان معمول آماده شد. از ديدار استفاده کنندگان عزيز گيشه خوشحال شديم اميدواريم سالهای آينده هم شما را در اين نمايشگاه ملاقات کنيم.